UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.213.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-07-30

Data odpowiedzi: 2020-08-11

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji  w następującym zakresie:
1. Wykazu rodzaju stanowisk pracowników wykonujących pracę na rzecz Urzędu Miasta Olsztyna
2. Średnich wynagrodzeń na poszczególnych poziomach stanowisk z uwzględnieniem ewentualnego przyznawania premii i dodatków
3. Obowiązków pracowników wykonujących pracę na rzecz Urzędu Miasta Olsztyna na wskazanych w powyższym zakresie stanowiskach.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
DOC, 38.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.213.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-03 15:26:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-30
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Elżbieta Żmijewska
Data modyfikacji: 2020-09-01 09:49:45