UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.211.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - cmentarze

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Z II

Data wpływu: 2020-07-29

Data odpowiedzi: 2020-08-06

Treść wniosku:
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z prowadzoną kontrolą dotyczącą sposobu zabezpieczenia oraz konserwacji cmentarzy żydowskich i miejsc pochówku osób narodowości żydowskiej uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej:
1. Cmentarzy, miejsc pochówku oraz miejsc martyrologii narodu żydowskiego usytuowanych na terenie Powiatu.
2. Środków finansowych przekazanych przez Urząd Powiatowy na cele związane z cmentarzami żydowskimi, miejscami pochówku lub miejscami martyrologii narodu żydowskiego w latach 2000-2020 wraz ze wskazaniem kwot, realizowanego zadania, podmiotu realizującego oraz lokalizacji miejsc objętych taką opieką.

Odpowiedź proszę przekazać w ustawowym terminie na adres zamieszczony w stopce niniejszego pisma bądź mailem

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na Pański wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 29 lipca 2020 r. otrzymany drogą mailową, informuję:

Ad.1 Na terenie miasta Olsztyna znajdują się pozostałości cmentarza żydowskiego przy ul. Zyndrama z Maszkowic. Właścicielem terenu cmentarza jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie.

Ad.2 Odpowiedź leży w kompetencjach Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Z poważaniem

Zbigniew Kot
dyrektor
Zakład Cmentarzy Komunalnych
w Olsztynie
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.211.2020 Wniosek - cmentarze
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-31 14:58:03
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-29
Odpowiedzialny:
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-18 08:33:22