UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.210.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-07-29

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Dotyczy: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie, POSTĘPOWANIE NR Z4/17335. Znak sprawy: ZP.271.1.10.2020.a
Szanowni Państwo Przedsiębiorstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym przetargu.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.210.2020 Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-31 14:51:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-29
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-08-18 15:32:38