UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.210.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-07-29

Data odpowiedzi: 2020-08-18

Treść wniosku:
Dotyczy: Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie, POSTĘPOWANIE NR Z4/17335. Znak sprawy: ZP.271.1.10.2020.a
Szanowni Państwo Przedsiębiorstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym przetargu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 225,70 KB metryczka
ZIP, 3,51 MB metryczka
ZIP, 13,88 MB metryczka
XLSX, 348,55 KB metryczka
ZIP, 2,86 MB metryczka
ZIP, 22,64 MB metryczka
ZIP, 12,37 MB metryczka
ZIP, 2,99 MB metryczka
ZIP, 2,97 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.210.2020 Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-31 14:51:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-29
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-08-18 15:32:38