UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.209.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - ankieta - instrumenty wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu: 2020-07-25

Data odpowiedzi: 2020-08-06

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w zakresie wykorzystanych w gminie instrumentów wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii, poprzez wypełnienie ankiety.
Treść odpowiedzi:
DOC, 244 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.209.2020 Wniosek - ankieta - instrumenty wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-31 14:43:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-25
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-25 09:33:44