UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.208.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-07-28

Data odpowiedzi: 2020-07-31

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn. „Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie", nr postępowania: ZP.271.1.10.2020.a

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu wszystkich ofert złożonych w postępowaniu jak w tytule.

Proszę o przesłanie oferty drogą elektroniczną lub o wyznaczenie stosownego terminu wglądu.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28.07.2020 r. dotyczący udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie  oraz w nawiązaniu do mojego pisma z dnia 31.07.2020 r w załączeniu przesyłam oferty złożone przez następujące firmy:

1.    Budimex Budownictwo Sp. z o.o.,  w Warszawie

2.    Konsorcjum firm

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie  – Lider

Polimex Mostostal S.A. w Warszawie

Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie

3.    Konsorcjum firm

ROVERPOL SP. z o.o. w Warszawie -  Lider

ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. Walencja Hiszpania

4.    Konsorcjum firm

Gülermak Sp. z o.o.  w Warszawie– Lider 

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş – Ankara, Turcja

5.    ZUE S.A. w Krakowie

6.    Konsorcjum firm

MIRBUD S.A. w Skierniewicach - Lider

KOBYLARNIA S.A. w Kobylarni

7.    TORPOL S.A w Poznaniu


Treść ofert znajduje się pod adresem:

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/369908/ok_1431_210_2020_wniosek_rozbudowa_linii_tramwajowej_w_olsztynie//&preview=true

DYREKTOR  WYDZIAŁU

/-/

Barbara Tulibacka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.208.2020 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie"
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-30 13:11:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-28
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-08-18 09:47:28