UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.205.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wudział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-23

Data odpowiedzi: 2020-08-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu (część rysunkowa oraz opisowa) inwestycji zlokalizowanej na działkach:
Obręb 109, działki nr ewid.: 109/10, 124/2, 110/2, 129/1, 129/2 108/11, 109/8, 109/7,123/1,123/2,123/3 w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
PDF, 5,93 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.205.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-30 12:43:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-07 12:07:17