UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.204.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zlecenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-07-23

Data odpowiedzi: 2020-07-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie :
Operaty szacunkowe sporządzone na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna lokali mieszkalnych znajdujących się w Olsztynie, w okresie od 01.01.2020 do 23.07.2020 roku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 105,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.204.2020 Wniosek - zlecenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-30 12:28:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-23
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-08-05 11:19:56