UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.203.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dotyczący stanowiska pracy audytora wewnętrznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-07-21

Data odpowiedzi: 2020-08-04

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie odpowiedzi:
1. Czy obecnie audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny pracownik (tj. osoba zatrudniona na umowę o pracę w jednostce).
2. Do kiedy ma zawartą umowę o pracę.
Odpowiedź proszę przekazać na maila zwrotnego.
Dla jak najmniejszego Państwa zużycia czasu, proszę w TEMACIE WIADOMOŚCI wpisać jedynie: PRACOWNIK oraz np.:
1. PRACOWNIK TAK do 2021.01.
2. PRACOWNIK TAK na czas nieokreślony.
3. PRACOWNIK NIE O ile nie,to proszę wskazać czy są Państwo zobowiązani do wykonywania audytu wewnętrznego bądź wskazać do kiedy usługodawca ma zawartą umowę na wykonywanie audytu wewnętrznego.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.203.2020 Wniosek - dotyczący stanowiska pracy audytora wewnętrznego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-30 11:57:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-21
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-20 14:11:12