UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.202.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - odmowy decyzji, sprzeciwy, postępowania sądowe w okresie ostatnich 5 lat

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-21

Data odpowiedzi: 2020-08-25

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji czy w okresie ostatnich 5 lat:
1. Prezydent Miasta Olsztyn (dalej organ) wydawał decyzje odmawiające pozwolenia na budowę bądź zmiany pozwolenia na budowę gdy na jednej działce ewidencyjnej miał się mieścić więcej niż jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej jedno lub dwulokalowy bądź w zabudowie bliźniaczej jedno lub dwulokalowy, jeśli tak, proszę o udostępnienie tych decyzji.
2. Były wnoszone przez organ sprzeciwy co do zgłoszeń budowlanych polegających na budowie obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1, jeśli tak, proszę o udostępnienie tych sprzeciwów.
3. Toczyły się lub toczą przed organem I instancji lub II instancji bądź przed sądami postępowania odwoławcze od decyzji organu o pozwoleniu na budowę lub decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, gdy na jednej działce ewidencyjnej miał się mieścić więcej niż jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej jedno lub dwulokalowy bądź w zabudowie bliźniaczej jedno lub dwulokalowy, jeśli tak, proszę o udostępnienie tych decyzji i sygnatur orzeczeń sądowych.
4. Toczyły się lub toczą przed organem I instancji lub II instancji bądź przed sądami postępowania, mające na celu wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych wydanych przez organ o pozwoleniu na budowę lub decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę gdy na jednej działce ewidencyjnej miał się mieścić więcej niż jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej jedno lub dwulokalowy bądź w zabudowie bliźniaczej jedno lub dwulokalowy;jeśli tak proszę o udostępnienie tych decyzji i sygnatur orzeczeń sądowych.
5. Toczyły się lub toczą przed organem I instancji lub II instancji bądź przed sądami postępowania dotyczące sprzeciwów organu co do zgłoszeń budowlanych polegających na budowie obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1.

Proszę o udostępnienie w w. informacji i niezwłoczne przesłanie pocztą elektroniczną

Treść odpowiedzi:
DOCX, 64,80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.202.2020 Wniosek - odmowy decyzji, sprzeciwy, postępowania sądowe w okresie ostatnich 5 lat
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-22 15:21:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-28 10:30:11