UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.201.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie dokumentacji na budowę działki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-21

Data odpowiedzi: 2020-08-25

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:
1. Jakie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki o nr 2/125 położonej w Olsztynie przy ul. Okęckiej-Bromkowej obręb 160, bądź czy były przyjęte zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym związanych ze zmianą zagospodarowania terenu działki nr 2/125 obręb 160.
2. Jeśli zostały wydane jakiekolwiek decyzje o pozwoleniu na budowę bądź zmiany decyzji o pozwoleniu na budową lub informacje o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia/zgłoszeń dla działki 2/125 położonej w Olsztynie obręb 160 to proszę o udostępnienia wydanych decyzji i informacji czy są ostateczne bądź informacji o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia/zgłoszeń.
3. Udzielenie informacji, czy obecnie rozpatrywane są jakiekolwiek wnioski o wydanie bądź zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na działce nr 2/125 położonej w Olsztynie obręb 160 i ich udostępnienie.
4. Skanów projektów architektoniczno-budowlanych dotyczących obiektu budowlanego bądź obiektów budowlanych stanowiących podstawę do wydania bądź zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki nr 2/125 położonej w Olsztynie obręb 160 oraz plany zagospodarowania terenu dla ww. obiektu/obiektów.

Proszę o udostępnienie w w. informacji i niezwłoczne przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,06 KB metryczka
PDF, 6,31 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.201.2020 Wniosek - udostępnienie dokumentacji na budowę działki
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-22 15:10:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-28 11:28:25