UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.200.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty przetargowe złożone w postępowaniu na rozbudowę linii tramwajowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-07-20

Data odpowiedzi: 2020-08-17

Treść wniosku:
Firma zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie na adres mailowy kompletnych ofert przetargowych wraz z załącznikami, złożonych w postępowaniu przetargowym na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie przez następujące firmy:
1. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków,
2. Konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. - lider, Polimex Mostostal S.A. i Trakcja PRKil S.A.

Treść odpowiedzi:
PDF, 158,70 KB metryczka
ZIP, 2,97 MB metryczka
ZIP, 22,64 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.200.2020 Wniosek - oferty przetargowe złożone w postępowaniu na rozbudowę linii tramwajowych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-21 15:01:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-20
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-08-18 15:24:38