UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.198.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia dokumentów na rozbiórkę budynków magazynowych i hal produkcyjnych - ul. Rataja 19

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-17

Data odpowiedzi: 2020-07-21

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
kserokopii pozwolenia Nr 11-12/2012 z dnia 18.07.2012 r. wraz z projektami stanowiącymi załącznik do Decyzji na rozbiórkę budynków magazynowych i hal produkcyjnych na terenie nieruchomości przy ul. Rataja 19 (obr. 24, dz.35, 29/4, 28/2, 28/13, 28/15).

Odbiór osobisty

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:  Dnia  21 lipca 2020 r. Wnioskodawca otrzymał kserokopię dokumentów  o które  wnioskował.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.198.2020 Wniosek - kopia dokumentów na rozbiórkę budynków magazynowych i hal produkcyjnych - ul. Rataja 19
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-21 13:50:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-04 09:07:41