UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.197.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. umów na korzystanie UMO z usług : prawnych, IOD, audytu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia w UMO schematów podatkowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-07-15

Data odpowiedzi: 2020-07-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji wskazanych w niniejszych pytaniach:
1. Czy Państwa jednostka organizacyjna korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia obsługi prawnej, a jeżeli tak, to proszę o udostępnienie dokumentów w postaci:
- kopii wykonywanej/obowiązującej umowy na usługi prawne,
- kopii dokumentacji z postępowania na zawarcie w/w umowy/umów tj. zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert/SIWZ,
- kopii dokumentu Informacji z otwarcia ofert.
2. Czy Państwa jednostka organizacyjna korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi IOD a jeżeli tak, to proszę o udostępnienie kopii dokumentów w postaci:
- kopii wykonywanej/obowiązującej umowy na świadczenie usługi IOD,
- kopii dokumentacji z postępowania na zawarcie w/w umowy/umów tj. zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert/SIWZ,
- kopii dokumentu Informacji z otwarcia ofert.
3.Czy Państwa jednostka organizacyjna korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego a jeżeli tak, to proszę o udostępnienie kopii dokumentów w postaci:
- kopii wykonywanej/obowiązującej umowy na usługę przeprowadzenia audytu,
- kopii dokumentacji z postępowania na zawarcie w/w umowy/umów tj. zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert/SIWZ, 
- kopii dokumentu Informacji z otwarcia ofert.
4. Czy Państwa jednostka organizacyjna korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności Dz.U. 2017 poz.2247) a jeżeli tak, to proszę
o udostępnienie kopii dokumentów w postaci: - kopii wykonywanej/obowiązującej umowy na usługę przeprowadzenia audytu,
- kopii dokumentacji z postępowania na zawarcie w/w umowy/umów tj. zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert/SIWZ,
- kopii dokumentu Informacji z otwarcia ofert.
5. Czy Państwa jednostka organizacyjna wdrożyła wewnętrzną procedurę schematów podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules), zgodnie z wymaganiami ustawy ordynacja podatkowa ?

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o przesłanie w/w informacji na adres poczty elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
DOC, 86.5 KB metryczka
DOC, 89 KB metryczka
PDF, 1,67 MB metryczka
PDF, 1,29 MB metryczka
PDF, 1,22 MB metryczka
PDF, 1,00 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.197.2020 Wniosek - dot. umów na korzystanie UMO z usług : prawnych, IOD, audytu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia w UMO schematów podatkowych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-21 11:59:55
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-15
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-12 15:34:50