UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.196.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie załączników do wniosków JST o zwiększenie subwencji ogólnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-07-15

Data odpowiedzi: 2020-07-21

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- skany lub kopie w wersji elektronicznej załączników 4a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z 0,4% rezerwy („Wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu”.)

Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
PDF, 1,14 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.196.2020 Wniosek - kopie załączników do wniosków JST o zwiększenie subwencji ogólnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-17 11:10:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-15
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-07-21 10:38:34