UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.194.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji dotyczących nabycia mienia po spółdzielni "Podlesie"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-07-13

Data odpowiedzi: 2020-07-20

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopii decyzji z dnia 04.01.2019 r. znak: GGN.III.6821.126.2018.D oraz decyzji z dnia 02.03.2020 r. znak: GGN.III.6821.26.2018.D dotyczących nabycia przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia po zlikwidowanej spółdzielni "Podlesie"

Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,57 KB metryczka
PDF, 194,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.194.2020 Wniosek - kopia decyzji dotyczących nabycia mienia po spółdzielni "Podlesie"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-15 15:18:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-13
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-08-12 13:50:54