UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431/193.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skan decyzji o warunkach zabudowy ul. Dolna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-13

Data odpowiedzi: 2020-07-20

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie wydanej decyzji o warunkach zabudowy Nr I cp-2/2015 znak RM.6733.88.2014 z dnia 12.01.2015 r. w związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dolnej oznaczonej nr 360 obręb 126, której decyzja dotyczy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 468,52 KB metryczka
PDF, 249,65 KB metryczka
PDF, 3,72 MB metryczka
DOCX, 50,08 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.193.2020 Wniosek - skan decyzji o warunkach zabudowy ul. Dolna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-15 15:10:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-07-20 12:57:19