UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.189.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - audyt stron internetowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-07-08

Data odpowiedzi: 2020-07-17

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji:
1. Czy w państwa jednostce został przeprowadzony audyt stron internetowych zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku w oparciu o wytyczne standardów WCAG 2.1?
2. Czy strona internetowa została wystosowana do wymogów WCAG 2.1?

Treść odpowiedzi:
DOC, 71.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.189.2020 Wniosek - audyt stron internetowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-15 13:15:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-08
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-07-17 14:40:34