UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.183.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja projektowa ul. Królewny Śnieżki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-08

Data odpowiedzi: 2020-07-13

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o dostęp do informacji publicznej polegającym na udostępnieniu dokumentacji projektowej związanej z toczącym się postępowaniem, na które wydano odmowną decyzję (znak UA.6740.529.2019) dotyczącą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki, na działce numer 34/13 obręb 161, w zakresie zagospodarowania terenu tj. opis i załącznik graficzny.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.183.2020 Wniosek - dokumentacja projektowa ul. Królewny Śnieżki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-10 12:00:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-07-14 08:23:55