UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.182.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skan decyzji dot. pozwolenia na budowę "Willa Nova"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-08

Data odpowiedzi: 2020-07-10

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopia decyzji - pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budynek o nazwie "Willa Nova" w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego. Decyzja jest z 2019 r. Pełny nr decyzji to II-371/2/2019.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
PDF, 1,36 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.182.2020 Wniosek - skan decyzji dot. pozwolenia na budowę "Willa Nova"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-10 11:54:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-07-10 11:58:49