UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.181.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-07-06

Data odpowiedzi: 2020-07-17

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składam wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzeń wraz z dodatkami, Dyrektorów i Kierowników poszczególnych referatów w Urzędzie Miasta Olsztyna wg danych za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o pracę na zastępstwo.
Proszę o przygotowanie listy wg. poniższych kryteriów:
1.Wydział
a) stanowisko:
- kwota wynagrodzenia brutto,
- kwota dodatku stażowego brutto,
- dodatek specjalny brutto,
- dodatek funkcyjny brutto.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.181.2020 Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-09 13:05:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-06
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-10-14 13:05:57