UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.179.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy, obr. 57, działki nr 23 i 24

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-05

Data odpowiedzi: 2020-07-09

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- wydanie kserokopii decyzji Prezydenta Olsztyna o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nr I - 71/97 z dnia 4.02.1997 r. dla działek położonych w obrębie 57, działki nr 23 i 24 wraz z załącznikami.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
PDF, 1,90 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.179.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy, obr. 57, działki nr 23 i 24
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-08 12:43:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-07-09 15:06:57