UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.178.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-07-03

Data odpowiedzi: 2020-07-17

Treść wniosku:
Dotyczy postępowania nr ZP.271.1.73.2017.d
Proszę o udostępnienie dokumentów:
1. Pytania do SIWZ szt. 19 - wymienione jako załącznik nr 4 do protokołu
2. Przekazanie do F gwarancji wadialnej - wymienionej jako załącznik nr 11 do protokołu
3. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wymieniona jako załącznik nr 12 do protokołu
4. Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - wymieniona jako załącznik nr 25 do protokołu
5. Ocena oferty - wymieniona jako załącznik nr 26 do protokołu
6. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą - wymieniona jako załącznik nr 30 do protokołu
7. Zawiadomienie o wyniku kontroli - szt. 2 - wymienione jako załącznik nr 33 do protokołu
8. Aktualnego protokołu postępowania.

Treść odpowiedzi:
PDF, 76,89 KB metryczka
PDF, 254,15 KB metryczka
ZIP, 19,85 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.178.2020 Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-08 12:31:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-03
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-08-10 10:15:59