UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.177.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 52/4 ob. 0106 miasta Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2020-06-30

Data odpowiedzi: 2020-07-13

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie działki o nr ew. 52/4, obręb 0106 Olsztyn, na której planowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie parkingu dla autobusów przy ul. Sikorskiego 27a w Olsztynie, zlokalizowane są zabytki wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych.

Treść odpowiedzi:
DOC, 99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.177.2020 Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 52/4 ob. 0106 miasta Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-08 10:43:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-30
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2020-07-14 12:43:21