UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.175.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zawieszenie postepowania - art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-06-29

Data odpowiedzi: 2020-07-13

Treść wniosku:
Dotyczy: Postanowienia GGN.I.6831.17.2020.C
Proszę o udzielenie następujących informacji:
- dlaczego postępowanie o podział nie zostało zawieszone w momencie złożenia wniosku, tj. w kwietniu br. Skoro zgodnie z treścią Postanowienia jest ono wymagane w związku z faktem, że teren nieruchomości położony jest w obszarze gdzie przystąpiono do zmiany mpzp,
- czy zawieszenie podziału zgodnie z przywołanym postanowieniem art. 94 UGN jest obligatoryjne czy zależy od uznania Organu
- czy wszytskie podziały, które odbywały lub obecnie toczą się w obszarze przedmiotowej zmiany mpzp w okresie ostatnich 3 lat, były również zawieszane na okres 6 msc,
- czy wydział geodezji posiada informację czy w okresie 6 miesięcy nastąpi uchwalenie zmiany mpzp.

Treść odpowiedzi:
DOC, 118 KB metryczka
DOC, 48 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.175.2020 Wniosek - zawieszenie postepowania - art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 12:07:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-29
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-08-13 12:35:23