UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.173.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na bydowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-07-01

Data odpowiedzi: 2020-07-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie, w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku informacji publicznej, w następującym zakresie:

 1)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2020 r. lub przesłanie wykazu wydanych decyzji dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 2)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018r. - 30 czerwca 2020 r.  lub przesłanie wykazu wydanych decyzji dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 3)      Udostępnienie wniosków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na turbiny/farm wiatrowych oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania.

Treść odpowiedzi:
DOC, 226 KB metryczka
PDF, 7,19 MB metryczka
PDF, 4,61 MB metryczka
PDF, 1,57 MB metryczka
PDF, 4,02 MB metryczka
PDF, 985,37 KB metryczka
PDF, 545,27 KB metryczka
PDF, 3,79 MB metryczka
DOCX, 28,33 KB metryczka
DOCX, 11,99 KB metryczka
DOCX, 10,17 KB metryczka
DOCX, 23,22 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.173.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na bydowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 10:38:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-01
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-07-09 13:13:53