UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.172.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-07-01

Data odpowiedzi: 2020-07-09

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci Umowy Dzierżawy gruntu należącego do Gminy Olsztyn tj. nr działki 126/15 obręb 64 lub działki sąsiedniej położonej na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie a dzierżawionej przez właściciela restauracji Karczma nad Łyną. Ewentualnie w przypadku, gdy przedmiotem dzierżawy przez właścicieli restauracji Karczma nad Łyną jest także/lub inny grunt położony w Parku Podzamcze i należący do Gminy Olsztyn jednocześnie wnoszę o udostępnienie także innych umów. Kserokopię dokumentów, po uprzedniej anonimizacji uprzejmie proszę przesłać na mój adres zamieszkania.

Treść odpowiedzi:
PDF, 121,08 KB metryczka
PDF, 395,84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.172.2020 Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 10:04:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-01
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2021-02-23 15:22:03