UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.171.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-06-30

Data odpowiedzi: 2020-07-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie, w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku informacji publicznej, w następującym zakresie:

 1)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. - 30 czerwca 2020 r. lub przesłanie wykazu wydanych decyzji dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 2)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018r. - 30 czerwca 2020 r.  lub przesłanie wykazu wydanych decyzji dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 3)      Udostępnienie wniosków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na turbiny/farm wiatrowych oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 68,32 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.171.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 10:00:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-30
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-07-08 10:15:31