UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.170.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - obieg dokumentacji w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-06-29

Data odpowiedzi: 2020-07-02

Treść wniosku:
Na podstawie art..2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji - który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych obowiązuje w jednostce (system tradycyjny czy system EZD)?
Proszę również o wskazanie źródła publikowania zarządzenia kierownika podmiotu w tej sprawie, jeśli zostało podjęte bądź określenie daty podjęcia decyzji w tej sprawie.
Jeśli podmiot wskazał system tradycyjny jako podstawowy system wykonywania czynności kancelaryjnych (i aktualnie pracuje na systemie tradycyjnym), proszę o informacje, czy podmiot wykorzystuje narzędzia informatyczne, w tym nawet system klasy EZD, które służą jedynie wspomaganiu przyjętego papierowego obiegu dokumentacji?

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 29.06.2020 r. informuję, że podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Olsztyna jest system tradycyjny wspomagany narzędziami informatycznymi. Oprogramowaniem wspomagającym jest System Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK. Sposób wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna został uregulowany Zarządzeniem nr 15 z dnia 3 lutego 2011 r. –

 

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/272222/zarzadzenie_nr_15_z_dnia_03_lutego_2011_roku_w_sprawie_wskazania_sposobu_wykonywania_czynnosci_kancelaryjnych_w_urzedzie_miasta_olsztyn/

 

Dnia 22 marca 2010 r. Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie w sprawie Elektronicznego Systemu obsługi spraw i dokumentów w Urzędzie Miasta Olsztyn oraz świadczenia przez Urząd Miasta Olsztyn usług administracji publicznej drogą elektroniczną –

 

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/206783/zarzadzenie_nr_71_z_dnia_22_marca_2010_r_w_sprawie_elektronicznego_systemu_obslugi_spraw_i_dokumentow_w_urzedzie_miasta_olsztyn_oraz_swiadczenia_przez_urzad_miasta_olsztyn_uslug_administracji_publicznej_droga_elektroniczna/

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.170.2020 Wniosek - obieg dokumentacji w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:53:35
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-07-07 09:59:15