UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.169.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenia pracowników MOPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowiai Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-06-29

Data odpowiedzi: 2020-07-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: proszę o podanie wysokości miesięcznych wynagrodzeń brutto pracowników (w tym także na stanowiskach kierownicznych) pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie.
z wyszczególnieniem:
- nazwy zajmowanego stanowiska
- wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto (wartość kwotowa brutto)
- wysokość dodatku stażowego (wartość procentowa i kwotowa brutto)
- wartość dodatku funkcyjnego (wartość kwotowa brutto)
- łącznej wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto pracownika

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.169.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników MOPS
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:40:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-29
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-07-08 07:18:39