UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.168.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-06-29

Data odpowiedzi: 2020-07-09

Treść wniosku:
Powołując się na art. 61 Konstytucji RP:
1. Proszę o podanie łącznej liczby etatów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 roku.
2. Proszę o uwzględnienie w zestawieniu pracowników przebywających na ten dzień na różnego typu urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, świadczeniach itd. itp.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.168.2020 Wniosek - liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:37:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2020-07-16 08:07:57