UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.166.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skan projektu budowlanego przy ul. Jacka Kuronia 9

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-06-25

Data odpowiedzi: 2020-07-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Przekazania w wersji elektronicznej skanu projektu konstrukcji oraz projektu zagospodarowania terenu, będących częścią projektu budowlanego remontu, adaptacji i przebudowy istniejącego budynku pokoszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi nieuciążliwe i służbowe lokale mieszkalne przy ul. Jacka Kuronia 9 w Olsztynie wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, placem i chodnikami na działce ew. nr 1/186 oraz infrastrukturą podziemną na działkach ew. nr 1/143, 1/185, 1/186? - który został przedłożony przez inwestora wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia budowlanego.

Treść odpowiedzi:
DOC, 26.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.166.2020 Wniosek - skan projektu budowlanego przy ul. Jacka Kuronia 9
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:31:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-07-08 10:40:34