UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.165.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia umowy na budowę ciągu dróg trzeciorzędnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-24

Data odpowiedzi: 2020-06-30

Treść wniosku:
Proszę o przesłanie kopii umowy jaka została zawarta na realizację inwestycji pn. : " Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd, jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód".

Treść odpowiedzi:
DOC, 1,94 MB metryczka
PDF, 32,65 KB metryczka
PDF, 33,12 KB metryczka
PDF, 1,06 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.165.2020 Wniosek - kopia umowy na budowę ciągu dróg trzeciorzędnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:22:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-24
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Soszyński
Data modyfikacji: 2020-07-07 11:55:55