UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.164.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - treść dokumentów urzędowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-07-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie dokumentacji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna:
Protokoły z sesji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna z okresu od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, określam następujący sposób i formę udostępnienia powyższej informacji:
przesłanie na adres zamieszkania.

Treść odpowiedzi:
PDF, 34,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.164.2020 Wniosek - treść dokumentów urzędowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-07 09:18:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-07-21 15:31:14