UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.163.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - jednostki pomocnicze miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2020-06-20

Data odpowiedzi: 2020-06-29

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1. Proszę o podanie informacji czy na terenie gminy znajduje się Jednostka Pomocnicza Miasta powołana na podstawie ustawy o Samorządzie Gminnym?
2. Proszę o podanie liczby Jednostek Pomocniczych Miasta znajdujących się na terenie gminy?
3. Proszę o informację o liczbie członków (radnych) Jednostek Pomocniczych Miasta znajdujących się na terenie gminy?
4. Proszę o informację o wysokości diet z podziałem dla
a) Przewodniczący organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej
b) Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej
c) członków jednostki pomocniczej
Z wyszczególnieniem wszystkich jednostek pomocniczych miasta jeżeli kwota nie jest stała i jeżeli jednostka pomocnicza zdecydowała inaczej?
5. Informację kiedy została przyjęta uchwała rady gminy w sprawie przyznania diet jednostkom pomocniczym miasta wraz z nowelizacjami?
6. Kiedy ostatni raz były nowelizowane Statuty Jednostek Pomocniczych Miasta?
7. Czy Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej posiada prawo interpelowania i zadawania pytań na takich samych zasadach jak radny gminy?
8. Czy Przewodniczący organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej posiada prawo interpelowania i zadawania pytań na takich samych zasadach jak radny gminy?
9. Ogólny budżet Jednostek Pomocniczy Miasta w roku 2019 i 2020 i jaki to stanowi procent budżetu gminy?

Treść odpowiedzi:
PDF, 61,05 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.163.2020 Wniosek - jednostki pomocnicze miasta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-03 12:15:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-07-21 13:23:05