UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.161.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-07-06

Treść wniosku:
Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
Na podstawie art.. 1 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. udostępnienie kserokopii opisu przedmiotu zamówienia dotyczących postępowania mającego na celu wyłonienie usługodawcy w zakresie zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
2. udostępnienie kserokopii ofert dotyczących postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie usługodawcy w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu"
3. udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcą w tym jej zakresu oraz wartości powierzonych robót
4. udostępnienie kserokopii wniosku wraz z załącznikami o uruchomienie postępowania oraz protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w wyniku którego zawarto ww. umowę
5. udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez pracownika Urzędu rozpoznania wykonawcy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.161.2020 Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-07-01 15:17:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-07-06 15:37:11