UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej

Data wpływu:
22-06-2020

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Środowiska

Treść petycji:
PDF, 269,49 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 67,28 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej
Wprowadził do BIP: Joanna Choromańska
Data udostępnienia: 2020-06-29 11:40:29
Wytworzył: Joanna Choromańska
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Tawkin
Data modyfikacji: 2020-07-21 10:11:55