UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.158.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wymiana okien

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-06-22

Data odpowiedzi: 2020-06-29

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: czy osoba zamieszkująca przy ul. H. dostała zgodę od Urzędu Miasta i SM Jaroty na wymianę okien na kolor inny niż ma reszta.

Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.158.2020 Wniosek - wymiana okien
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-25 09:10:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-06-30 10:27:32