UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.155.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zgłoszenie budowy wiaty

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-06-17

Data odpowiedzi: 2020-06-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- dokument zgłoszenia wraz z załącznikami na budowę wiaty na działce gruntu - obr. 114, dz. ww. nr 85 w Olsztynie.

Sprostowanie:
Proszę o udostępnienie:
- Decyzji - sprzeciw dotyczącej budowy wiaty na działce gruntu - obr. 114, dz. ew. nr 85 w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
PDF, 764,82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.155.2020 Wniosek - zgłoszenie budowy wiaty
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-22 12:11:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-06-29 10:31:20