UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.153.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wyniki głosowania w budżecie obywatelskim

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-06-13

Data odpowiedzi: 2020-06-25

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie w formie elektronicznej kopii bazy danych, np.. W formacie XLS (X) lub CSV, zanonimizowanych wyników ostatniego głosowania w budżecie obywatelskim.

Treść odpowiedzi:
PDF, 56,97 KB metryczka
PDF, 86,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.153.2020 Wniosek - wyniki głosowania w budżecie obywatelskim
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-22 11:46:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-13
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-08-14 14:50:06