UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.152.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania sądowoadministracyjne przeciwko szkołom

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2020-06-12

Data odpowiedzi: 2020-06-23

Treść wniosku:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
1. Czy Prezydentowi Olsztyna wiadomo jest na temat jakichkolwiek postępowań sądowoadministracyjnych przeciwko szkołom prowadzonym przez Miasto Olsztyn i ich organom?
Jeśli tak, to:
2. Proszę o wskazanie sygnatur akt poszczególnych postępowań - o ile jest ona znana.
3. Przeciwko jakim organom toczone były poszczególne postępowania?
4. Czego dotyczyły poszczególne postępowania?
5. Czy szkołom udzielana była jakakolwiek pomoc prawna w tych postępowaniach? Jeśli tak, to proszę o wskazanie w których, w jakim zakresie (np. porady prawne, sporządzanie projektów pism, reprezentacja procesowa), przez kogo i na jakich zasadach rozliczenia (w razie konieczności, proszę o przesłanie kopii stosownych dokumentów, np. umów, faktur).
Przy udostępnianiu informacji publicznej proszę o uwzględnienie wyłącznie okresu od 1 stycznia 2017 r. do dnia udzielenia odpowiedzi.

Treść odpowiedzi:
PDF, 29,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.152.2020 Wniosek - postępowania sądowoadministracyjne przeciwko szkołom
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-19 08:19:49
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-12
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2020-07-07 11:34:12