UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.150.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-06-08

Data odpowiedzi: 2020-06-17

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, w zakresie dostępu nieruchomości położonej w Olsztynie, składającej się z działki gruntu o nr ew. 34/4, obręb ewidencyjny 118, o łącznej powierzchni 0,6756 ha - do drogi publicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 100.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.150.2020 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-16 11:57:04
Wytworzył: Monika Biskupska
Data wytworzenia: 2020-06-08
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-06-18 16:30:01