UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.149.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dot. wydania pozwolenia na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-06-05

Data odpowiedzi: 2020-06-15

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Czy dla obszaru obejmującego między innymi działki 128/1 i 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę lub wydano takie pozwolenie?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK. 1431.149.2020 Wniosek - postępowanie dot. wydania pozwolenia na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-09 14:15:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-06-16 08:51:27