UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.148.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba uczniów na terenie powiatu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-06-03

Data odpowiedzi: 2020-06-16

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1. Ilu uczniów kształci się w szkołach średnich na terenie powiatu?
2. Ilu uczniów kształci się w technikach na terenie powiatu?
3. Ilu uczniów kształci się w szkołach branżowych ?
4. Ile szkół średnich istnieje na terenie powiatu ?
5. Ile ze szkół wymienionych w pkt 4 jest prowadzone przez powiat ?
6. Ile szkół Policealnych znajduje się na terenie powiatu?
7. Czy na terenie powiatu realizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? Jeśli tak to w ramach jakich kwalifikacji i przez jakie instytucje
8. Ilu uczniów kształci się w formie z pkt. 6 i 7?
9. Ilu nauczycieli jest zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat?
10. Jeśli w powiecie są szkoły dla których organem prowadzącym nie jest Powiat proszę o wskazanie nazwy szkoły i organu prowadzącego.
11. Ile szkół policealnych jest prowadzonych przez powiat?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 34,76 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.148.2020 Wniosek - liczba uczniów na terenie powiatu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-09 12:09:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-03
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-06-22 12:59:03