UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.147.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - informacja dot. dostawy, montażu i uruchomienia pieców

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-06-02

Data odpowiedzi: 2020-06-16

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o przekazanie następującej informacji dotyczącej:
- Dostawa, montaż i uruchomienie pieców - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, część nr. 2 - piec do wypalania po malowaniu.
Czy umowa na realizację zamówienia publicznego została wykonana należycie i czy naliczone zostały jakiekolwiek kary umowne?

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 02.06. 2020r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie dostawy, montażu i uruchomienia pieców- wyposażenie  bryły  „A” warsztatów  Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych przy Al. Piłsudskiego 61 w Olsztynie  informuję, iż zawarta umowa jest w trakcie realizacji.


                                                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                                                      Krzysztof Śmieciński

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.147.2020 Wniosek - informacja dot. dostawy, montażu i uruchomienia pieców
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-09 12:06:55
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-02
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-06-17 08:20:18