UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.146.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - notatka z otwarcia ofert - pumptrack na Górce Jasia

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-06-01

Data odpowiedzi: 2020-07-16

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej, tj. notatki z otwarcia ofert złożonych w przetargach poniżej progowych do 30.000 euro na Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna oraz filmu instruktażowego dot. korzystania z pumptracku na Górce Jasia w Olsztynie realizowanego w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji" wraz z podaniem kwoty jaką Zamawiający planował na realizację obydwu zadań.

Treść odpowiedzi:
DOC, 75.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.146.2020 Wniosek - notatka z otwarcia ofert - pumptrack na Górce Jasia
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-09 11:59:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-06-01
Odpowiedzialny: Wnioskodawca
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-07-16 09:19:53