UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.145.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - środki ochrony roślin mające w składzie substancję czynną glifosat

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-05-29

Data odpowiedzi: 2020-06-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zmianą) składam wniosek o udzielenie następujących informacji:

Czy w związku z prowadzonymi przez Urząd Miasta w Olsztynie pracami w przestrzeni publicznej w ramach zadań Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych, wykorzystywane są środki ochrony roślin lub inne preparaty mające w składzie substancję czynną glifosat (organiczny związek chemiczny - C3H8NO5P)?

W przypadku wykorzystywania tego typu środków, prosimy o podanie ilości rocznego zużycia w latach 2017-2020.

Odpowiedź proszę przekazać na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 44.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.145.2020 Wniosek - środki ochrony roślin mające w składzie substancję czynną glifosat
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-06-03 08:26:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-29
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-06-03 12:22:02