UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.143.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na rozbiórkę budynku Dworca Kolejowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-26

Data odpowiedzi: 2020-06-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
pozwolenie na rozbiórkę Dworca Kolejowego położonego przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Olsztynie złożony przez pełnomocnika PKP S.A. w 2020 r.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną na adres.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.143.2020 Wniosek - pozwolenie na rozbiórkę budynku Dworca Kolejowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-28 10:46:40
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-05-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-06-08 09:21:00