UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.142.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 353 obręb 126

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-26

Data odpowiedzi: 2020-06-05

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
udostępnienia kopii decyzji o warunkach zabudowy  z lat 2010-2020 dla terenu obecnej działki nr 353 obręb 126 oraz działek sąsiednich (Olsztyn).

Forma udostępnienia  informacji: przesłanie  pocztą elektroniczną na podany adres.

Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.142.2020 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 353 obręb 126
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-28 10:29:35
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-05-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-06-08 09:32:51