UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.140.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - budżet obywatelski

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-05-21

Data odpowiedzi: 2020-05-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP uprzejmie proszę o udostępnienie następującej informacji:

1. Czy w gminie był/jest przeprowadzany budżet obywatelski?

2. Czy w gminie wprowadzono zielony budżet obywatelski (dalej: ZBO)?

Jeżeli nie, czy gmina planuje wprowadzenie ZBO?

3. Od kiedy w gminie funkcjonuje ZBO?

4. Proszę o podanie linku lub załączenie stosownej uchwały, zarządzenia lub innego aktu prawnego dotyczącego ZBO.

5. Ile projektów zgłoszono do ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie liczb za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.

6. Jaka kwota została przeznaczona na ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie kwot za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.

7. Czy gmina publikuje raport dotyczący ZBO? Proszę o link lub przesłanie w załączeniu.

8. Jeżeli ZBO był realizowany w ramach budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego, proszę o wyszczególnienie kwot przeznaczonych na budżet obywatelski/partycypacyjny.

9. Czy część regulaminu dotycząca ZBO została unieważniona lub w jakikolwiek sposób zakwestionowana przez którykolwiek z organów kontrolujących budżety obywatelskie/partycypacyjne? 

Proszę wskazać, jakie to były organy i o przekazanie dokumentów sprawy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 72 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.140.2020 Wniosek - budżet obywatelski
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-25 13:29:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-21
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-08-11 14:44:14